Besmik

Igrač još uvek nema nijedno dostignuće!

O meni

Mesto stanovanja:
Datum rođenja: 01.01.1970.
Ukupan broj projekata: 1
Broj projekata u izgradnji: 0
Broj završenih projekata: 1
Ukupno postavljeno blokova: 10656
Final grade

Krivi toranj u Pizi

Vreme izrade: 02:58:36
Broj poseta 525
Ocena 1