Rank Slika Korisničko ime Skor Završeni projekti Ukupna gradnja Tačni odgovori
1. @MajaPurple 1736 20 80:43:08 50/97
2. @RestOratoA 1335 10 60:33:41 39/58
3. @22k 1153 6 71:02:41 43/61
4. @donkeymonkey1 1174 7 58:02:08 37/49
5. @KawaiiBloodHD 854 6 26:41:34 30/36
6. @__karkusovv__ 757 4 24:31:33 19/21
7. @fare_2003 915 8 43:55:57 27/35
8. @Gennerator 762 3 18:38:36 25/30
9. @AjStyles 672 6 27:34:22 19/20
10. @arkadi 653 4 20:53:55 24/30