ItzKiruKatoFTW

Igrač još uvek nema nijedno dostignuće!

O meni

Mesto stanovanja:
Datum rođenja: 01.01.1970.
Ukupan broj projekata: 3
Broj projekata u izgradnji: 1
Broj završenih projekata: 2
Ukupno postavljeno blokova: 7047
Final grade

Partenon

Vreme izrade: 01:59:20
Broj poseta 412
Ocena 1
Final grade

Krivi toranj u Pizi

Vreme izrade: 01:03:27
Broj poseta 448
Ocena 1

Panteon u Rimu

Vreme izrade: 00:02:05
Broj poseta 0