NerdFilms

Igrač još uvek nema nijedno dostignuće!

O meni

Mesto stanovanja:
Datum rođenja: 01.01.1970.
Ukupan broj projekata: 5
Broj projekata u izgradnji: 2
Broj završenih projekata: 3
Ukupno postavljeno blokova: 93029
Final grade

Krivi toranj u Pizi

Vreme izrade: 06:31:35
Broj poseta 446
Ocena 1
Final grade

Panteon u Rimu

Vreme izrade: 13:14:10
Broj poseta 463
Ocena 1
Final grade

Trijumfalna kapija u Parizu

Vreme izrade: 04:34:07
Broj poseta 464
Ocena 1

Partenon

Vreme izrade: 00:29:43
Broj poseta 0

Sfinga u Gizi

Vreme izrade: 00:02:18
Broj poseta 0