Super_Lee

Igrač još uvek nema nijedno dostignuće!

O meni

Mesto stanovanja:
Datum rođenja: 01.01.1970.
Ukupan broj projekata: 2
Broj projekata u izgradnji: 0
Broj završenih projekata: 2
Ukupno postavljeno blokova: 20513
Final grade

Partenon

Vreme izrade: 01:25:58
Broj poseta 442
Ocena 1
Final grade

Krivi toranj u Pizi

Vreme izrade: 08:58:20
Broj poseta 474
Ocena 1