__karkusovv__

3. mesto na takmičenju Partenon

Postignuto 100%

2. mesto na takmičenju Ćele kula

Postignuto 100%

1. mesto na takmičenju Ajfelov toranj

Postignuto 100%

O meni

Mesto stanovanja:
Datum rođenja: 01.01.1970.
Ukupan broj projekata: 7
Broj projekata u izgradnji: 3
Broj završenih projekata: 4
Ukupno postavljeno blokova: 92692
Final grade

Partenon

Vreme izrade: 02:38:58
Broj poseta 477
Ocena 1
Final grade

Ajfelov toranj

Vreme izrade: 13:03:05
Broj poseta 453
Ocena 1
Final grade

Ćele kula

Vreme izrade: 03:26:19
Broj poseta 442
Ocena 1
Final grade

Most Mehmed-paše Sokolovića

Vreme izrade: 05:23:11
Broj poseta 434
Ocena 4

Trijumfalna kapija u Parizu

Vreme izrade: 01:37:59
Broj poseta 0